Ügyélszolgálat
H-P: 9-17 óráig
Kérdezzen online!

Általános Szerződési Feltételek

Voxinfo Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Egységes szerkezetben

Készült: 2005. december 30.
Hatályos: 2006. január 1-jétől
Módosítva: 2024.04.17-től
 

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

Offline ügyfélszolgálat nyitvatartási időben:1037 Budapest, Bécsi út 269 (előzetes bejelentkezéssel)
Telefon: (1)-225-7603
Fax: (06-1)-225-7603
Nyitva tartás: munkanapokon 9:00 - 17:30 óra között
Online ügyfélszolgálat: cegtalalo@cegtalalo.hu

 

Tartalomjegyzék

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Egységes szerkezetben

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

Tartalomjegyzék

1. A Szolgáltató neve, címe és az Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya

1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya

1.4. Fogalom-meghatározások

2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások meghatározása

2.1. A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása

3. Általános tudnivalók, feltételek

3.1. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása

3.2. A tartalomszolgáltatás és közvetített tartalomszolgáltatás megrendelésének módja

3.3. A Megrendelés, vásárlás elfogadása

3.4. A szolgáltatások igénybevételének módja

4. Regisztráció

4.1. Előfizetői regisztráció

4.2. Hibás adatok

5. A céginformációk (termékek) fajtái

5.1. Névjegy

5.2. E-Cégkivonat

5.3. E-Hiteles cégkivonat

5.4. E-Közhiteles cégkivonat

5.5. Cégmásolat

5.6. Eredmény-kimutatás

5.7. Mérleg

5.8. Kiegészítő melléklet

5.9. Online cégminősítés (Credit Check Riport)

5.10. Aláírási címpéldány

6. Rendelés

6.1. Online megrendelés

6.2. Online és e-mail szállítás

7. A felelősség korlátozása

7.1. Felelősség a használat során

7.2. Hibás használat

7.3. Hibás adatmegadás

8. Adatvédelem

9. Fizetés

9.1. Internetes bankkártyás fizetés

9.2. Online utalás

10. Számlázás

10.1. Online vásárlás

11. Elállás

 

 

1. A Szolgáltató neve, címe és az Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya

1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye

Cég neve: Voxinfo Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.

Telephely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.

Cégjegyzékszáma a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon: 01-09-562739

Adószám: 12180439-2-41

Bankszámlaszám: 10102103-31190704-00000001

A továbbiakban: Szolgáltató

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya

1.2.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja a Szolgáltató közvetített internetes, mobil tartalomszolgáltatás (cégdokumentumok) nyújtásának, valamint integrált mikrofizetési rendszerének igénybevételének, jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása, különös tekintettel a Szolgáltatás tárgyára, a fizetés rendjére és a Szolgáltatás minőségi követelményeire.

1.2.2. A Voxinfo Kft. jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel jogosult internet- és mobil-, közvetített internetes tartalom (cégdokumentumok) szolgáltatására, megrendelések teljesítésére és kapcsolódó Szolgáltatások nyújtására, amely Szolgáltatásokat a Megrendelők számára az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.

1.2.3. A Szolgáltatások Megrendelője, Regisztrált Előfizetője, valamint Médiapartnere lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya kiterjed az Internet-felhasználókra (internetes látogatókra), Mobiltelefon-használókra és Regisztrált Előfizetőkre, Médiapartnerekre és a Szolgáltatóra.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya

1.3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2006. október 1-jétől hatályosak.

1.3.2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi földrajzi területre, ahol a Szolgáltató Szolgáltatásokat nyújt.

1.4. Fogalom-meghatározások

Az Általános Szerződési Feltételekben  amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik  a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Internet-felhasználó az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az internetes tartalomszolgáltatásokat nyújtó weblapok látogatója.

Megrendelő az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki térítés ellenében igénybe veszi az Internet-, Mobil- szolgáltatásokat.

Regisztrált Előfizető az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a Szolgáltató regisztráció alapján Előfizetett Szolgáltatást nyújt.

Mobiltelefon-használó az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a T-Mobile Magyarország Rt. ügyfeleként Mobilvásárlással (M-COM fizetés) egyenlíti ki a Szolgáltatás díját.

Médiapartner az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a VoXinfo Kft. által értékesített keresőablakok kapcsán jogviszonyban áll.

Szolgáltatás a Szolgáltató közvetített internetes tartalmat (cégdokumentumokat) nyújt internetes integrált mikrofizetési rendszerének segítségével. Az Általános Szerződési Feltételek alapján a Szolgáltató egy vagy több Szolgáltatást nyújt a Megrendelő, Regisztrált Előfizető, Mobiltelefon-használó, és a Médiapartner számára.

Szolgáltató Voxinfo Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatási regisztráció, az a folyamat, melynek során az Előfizető, illetve Megrendelő megadja a személyes adatait (melyet Voxinfo Kft. az Adatvédelmi Szabályzat alapján kezel), illetve elfogadja a Felhasználási Szerződés feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot.

Adatvédelmi Szabályzat, mely a Voxinfo Kft. adatvédelmi és adatkezelési alapelveit és politikáját tartalmazza.

1.5. Közzététel

A mindenkor hatályos üzletszabályzat a Voxinfo Kft. székhelyén (1037 Budapest, Bécsi út 269.), valamint az interneten tekinthető meg (ÁSZF és Adatvédelem oldalon.

2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások meghatározása

 2.1. A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása

Üzleti Szolgáltatás: a Szolgáltató által térítés ellenében közvetített tartalomszolgáltatások a Cégtaláló, amelyek Üzleti Szolgáltatásoknak minősülnek.

Az Üzleti Szolgáltatásokat bármely Megrendelő, Vevő, Regisztrált Előfizető, Mobiltelefon-használó, és Médiapartner megrendelheti.

Az Üzleti Szolgáltatások megrendelésekor szolgáltatási díj fizetendő.

A Szolgáltató az alábbi Üzleti Szolgáltatást nyújtja:

A Cégtaláló Szolgáltató közvetített tartalomszolgáltatást nyújt, melynek keretében Megrendelő az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremqködő Szolgálat (1054 Budapest, Kossuth tér 4.) rendszerében nyilvántartott mintegy 800.000 céggel kapcsolatos, közirat és céginformáció adataihoz tud térítés ellenében interneten keresztül online módon hozzáférni. A szolgáltatáshoz regisztrált előfizetési lehetőség is tartozik. A közvetített tartalomszolgáltatás díja Emelt díjas telefonhívással, Bankkártyás fizetéssel, Online átutalással egyenlíthető ki. Ezen túlmenően a közhiteles cégkivonat készpénzfizetéssel (utánvételi díjjal) futárnál is kiegyenlíthető.

A Szolgáltatásról további részletek a szolgáltatás weblapjain (http://www.cegtalalo.hu; http://www.cegkivonat.com; http://www.merlegletoltes.hu; http://www.cegbirosag.com; http://www.cegjegyzek.com, http://www.csodinfo.hu, ) találhatók

3. Általános tudnivalók, feltételek

3.1. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő, Regisztrált Előfizető figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével

 1. A Megrendelő, Regisztrált Előfizető elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvénynek veszi;
 2. A Megrendelő, Regisztrált Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről számla igénylése esetén a természetes személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét. A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, a számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadnia, mely adatokat a Voxinfo Kft. az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezel, és azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltat ki harmadik fél számára semmilyen keretek között.

3.2. A tartalomszolgáltatás és közvetített tartalomszolgáltatás megrendelésének módja

A nyilvántartott céggel kapcsolatos közirat és céginformáció megrendelése elektronikus úton interneten keresztül:

a http://www.cegtalalo.hu; http://www.cegkivonat.com; http://www.merlegletoltes.hu; http://www.cegbirosag.com; http://www.cegjegyzek.com, http://www.csodinfo.hu oldalon;

3.3. A Megrendelés, vásárlás elfogadása

A Megrendelést, vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Megrendelő, Regisztrált Előfizető az alábbi oldalakon található kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Voxinfo Kft. (http://www.cegtalalo.hu) felelősséget nem vállal.

3.4. A szolgáltatások igénybevételének módja

A szolgáltatások igénybevételének módja a Szolgáltatások weboldalain részletesen megadott módon lehetséges:

 1. a Szolgáltatások elérhetősége:
  céginformáció a http://www.cegtalalo.hu webcímen (http://www.cegkivonat.com; http://www.merlegletoltes.hu; http://www.cegbirosag.com; http://www.cegjegyzek.com  
  http://www.csodinfo.hu);
 2. a Cégtaláló szolgáltatásainak http://www.cegtalalo.hu (http://www.cegkivonat.com; http://www.merlegletoltes.hu; http://www.cegbirosag.com; http://www.cegjegyzek.com) weblap(ok)on keresztüli igénybevétele:

 

 1. A Megrendelőnek a http://www.cegtalalo.huweblap keresőmezőjében (sárga színnel kiemelt) kell megadnia a keresett vállalkozás cégjegyzékszámát, majd a kék nyílra kell kattintania, vagy Enter billentyűt lenyomnia.
 2. Ha a cégjegyzékszámot nem ismeri, akkor elegendő a cég nevét vagy névkezdetét megadnia, és ezután a kék nyílra kell kattintania, vagy az Enter billentyűt kell lenyomnia. Ekkor megjelenik a találati lista, melyből kiválaszthatja a keresett céget a sor végén található nyílra kattintás segítségével. Amennyiben cégnevet vagy cégjegyzésszámot nem ismer a keresést adószám alapján is megteheti.
 3. Ezt követően táblázatos formában láthatók a választott cégre vonatkozó megrendelhető dokumentumtípusok és a fizetési módok. Itt kiválaszthatja a megfelelő dokumentumot és a fizetési lehetőséget. A megrendelést a megfelelő gombra való kattintással indíthatja el.
 4. Ezt követően a Megrendelőnek egy újabb ablakban a fizetési típustól függően kell további adatokat megadnia a bankkártyás, és online utalással történő fizetésnél a számlázási adatokat, az e-mail címét és nem kötelezően a telefonszámát.
 5. A bakkártyás és online utalásos fizetés után a FIZETTEM gomb megnyomása után a fizetés ellenőrzése zajlik.
 6. Sikeres fizetés esetén az oldal automatikusan továbblépteti a Megrendelőt a dokumentum letöltéséhez, valamint automatikusan e-mailben elküldi a megrendelt dokumentumot.
 7. Probléma esetén az ügyfélszolgálat tud információt nyújtani a következő elérhetőségeken: telefon: (1)-225-7603 (nyitva tartás: munkanapokon 9:0017:00 óra között); online ügyfélszolgálat: cegtalalo@cegtalalo.hu vagy marketing@voxinfo.hu

4. Regisztráció

4.1. Előfizetői regisztráció

A Cégtaláló Szolgáltatás (http://www.cegtalalo.hu) oldalán a felhasználóknak regisztrálniuk (kapcsolattartó, számlázási adatok, felhasználói adatok azonosító név és jelszó megadásával) kell magukat ahhoz, hogy Előfizetők legyenek.

4.2. Hibás adatok

A Cégtaláló semmilyen formában nem vállal felelősséget hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

5. A céginformációk (termékek) fajtái

5.1. Névjegy

Tartalmazza és hitelesen tanúsítja a cégjegyzék fontosabb rovataiban fennálló bejegyzéseket.

5.2. E-Cégkivonat

Hiteles és hatályos cégdokumentum, amely tanúsítja a cégjegyzék rovataiban vezetett, adott időpontban fennálló (jogerős/érvényes) bejegyzéseket.

5.3. E-Hiteles cégkivonat 

Online cégkivonat, melyen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának elektronikus aláírása, valamint időbélyege szerepel.

Kiterjesztése:es3. formátum. Az elektronikus aláírást és időbélyeget a MICROSEC e-Szignó programja biztosítja.

5.4. E-Közhiteles cégkivonat (es3)

A közhiteles cégnyilvántartás a cégjegyzékből, valamint a cégjegyzékben szereplő adat, jog vagy tény (a továbbiakban együtt: adat) igazolására szolgáló mellékletekből, illetve egyéb olyan okiratokból áll, melyeknek benyújtására a céget  közérdekből, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából  törvény kötelezi (a továbbiakban együtt: cégiratok). Az e-közhiteles cégkivonat (es3 formátum), elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott dokumentum.

5.5. Cégmásolat

Tartalmazza és hitelesen tanúsítja a cégjegyzék rovataiban vezetett, az adott cégre vonatkozó valamennyi fennálló vagy törölt bejegyzést.

5.6. Eredmény-kimutatás

A cégbíróságokon nyilvántartott gazdasági társaságok által letétbe helyezett éves beszámoló jelentés a pénzforgalomról (a vállalkozás tárgyévi mérleg szerinti  a vállalkozónál maradó  eredményének levezetése, összetevőinek bemutatása).

5.7. Mérleg

A cégbíróságokon nyilvántartott gazdasági társaságok által letétbe helyezett éves beszámoló jelentés az eszközökről (A mérleg  pénzértékben kifejezett, azaz értékelt  eszközökből (a vagyon megjelenési formája), illetve forrásokból (a vagyon eredete) áll.

5.8. Kiegészítő melléklet

Azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a vagyoni és pénzügyi helyzet, valamint a mqködés megbízható és valós bemutatásához a mérlegben és eredmény-kimutatásban szereplőkön túlmenően szükségesek. Egyaránt tartalmazhat számadatokat és szöveges megjegyzéseket.

 

5.9. Online Cégminősítés (Credit Check Riport)

Cégminősítő céginformációk adatai a D&B Magyarország Kft adatbázisából származnak, amely több mint 500.000 Magyarországon bejegyzett társas vállalkozást tartalmaznak.

Az Online cégminősítés magában foglalja a vállalat alapvető adatain túl a cégek legfrissebb hivatalosan elérhető, mérleg és eredmény kimutatást 3 évre visszamenőleg, valamint a vállalat kockázati értékelését.

Cégminősítő szolgáltatásban a CégTaláló Partnere a D&B Magyarország Kft.

 

5.10. Aláírási címpéldány/Aláírási-minta (es3)

Meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező dokumentum, amely a cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégbejegyzésre jogosultak - aláírásának mintáját tartalmazza. 

Kizárólag es3 formátumban érhető el és tölthető le.

A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy az aláírási címpéldányokat nem minden esetben tartalmazza az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer.  Amennyiben az aláírási címpéldány nem elérhető, a rendszer automatikusan visszaterheli a dokumentum díját a Vásárlónak.

 

6. Rendelés

6.1. Online megrendelés

A CégTaláló céginformációs Szolgáltatás online módon a Szolgáltató internetes oldalain keresztül rendelhető meg.

6.2. Online és e-mail szállítás

A Megrendelő által kifizetett elektronikus és hiteles dokumentum minden esetben a képernyőn fog megjelenni. Emellett sikeres fizetés esetén a kiadmányt automatikusan elektronikus levélben is elküldjük (cegtalalo@cegtalalo.hu feladóval).

7. A felelősség korlátozása

7.1. Felelősség a használat során

A Szolgáltatásokat a Megrendelők és a Regisztrált Előfizetők saját felelősségükre használhatják.

A Cégtaláló üzemeltetője nem tartozik felelősséggel a harmadik fél által szolgáltatott információtartalmakért, amelyek magán a weboldalon illetve az azon keresztül letölthető dokumentumokban megjelennek.

A lapokon megrendelhető céginformációs adatok az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatától, valamint a Dun & Bradstreet Hungáriától származnak, azok tartalmáért a Cégtaláló üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.

A Cégtaláló üzemeltetője garantálja, hogy a weboldalán megrendelt és kifizetett cégdokumentumok a céginformációs szolgáltatótól változatlan formában és tartalommal jutnak el a szolgáltatás igénybevevőjéhez.

A Cégtaláló üzemeltetője a megrendelés díjának erejéig felelősséget vállal azért, hogy a weboldal rendeltetésszerq és helyes használata mellett a szolgáltatás igénybevevői hozzájussanak a cégdokumentumokhoz.

A cégkeresés a Cégtaláló saját, frissített cégnév adatbázisban történik, melynek esetleges pontatlanságáét az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Hiteles, hatályos adatokat az adott cégjegyzékszámhoz tartozó letöltött/megrendelt dokumentumok tartalmaznak.

A cégjegyzékszám, cégnév, és adószám szerinti keresést biztosító adatbázis a Cégközlöny, APEH , KSH, és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának adatbázisa alapján folyamatosan frissül. A Cégtaláló tulajdonosa és üzemeltetője a bekerülő adatokat a tőle elvárható legnagyobb gondossággal dolgozza fel. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az információk a folyamat során megsérülnek, nem kerülnek be az adatbázisba, vagy kivételes esetekben nem a hivatkozott vállalkozáshoz kerülnek be.

A Cégtaláló üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azon esetleges károkért, amelyek

 1. a weboldalak illetve az azon keresztül kapott információk felhasználásához kapcsolhatók;
 2. a szolgáltatás esetleges átmeneti használatra képtelen állapotából származnak;
 3. harmadik félnek felróható okokból (nem megfelelő működés, hiányosság, hiba, üzemzavar, információtovábbítási késedelem, vírus, vonalhiba) keletkeznek.

A Cégtaláló tulajdonosa és üzemeltetője mindennemű felelősséget kizár az adatbázisban foglalt információk megjelenésével, jogszerűségével, helytállóságával kapcsolatosan, beleértve az esetlegesen téves vagy nem naprakész információtartalomból eredeztethető következményeket is.

7.2. Hibás használat

A fizetés lépéseit pontosan kell követni. Hibás kezelésből eredő károkért (pl. szükségtelen telefonhívásért, többszörös online utalásért) felelősséget nem vállalunk, díjat vissza nem térítünk.

7.3. Hibás adatmegadás

Amennyiben a Megrendelők hibás adatot adnak meg, például e-mail cím, számlázási, levelezési vagy szállítási cím, illetve telefon- vagy mobiltelefonszám, továbbá bankszámlaszám, avagy hibás vagy hiányos cégdokumentum-lekérés, akkor a Cégtaláló semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

8. Adatvédelem

Adatvédelem

9. Fizetés

A Cégtaláló céginformációs Szolgáltatás díjának kiegyenlítése online fizetés ellenében történik.

9.1. Internetes bankkártyás fizetés.

Az online bankkártyás fizetés a Barion vagy SimplePay rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Barion kártyás fizetés esetén a szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/201

 1. A fizetési mód kiválasztása: Bankkártya.
 2. A számlázási adatok megadása a megjelenő lapon, a számlaadás érdekében.
 1. Elfogadom a számlaadás feltételeit
  A szolgáltatásról szóló számlát, a fizetést követően a Megrendelőnek egy gomblenyomással meg kell jelenítenie, és ki kell nyomtatnia a böngészőjéből. Az így készült számla eredeti, a Vevő példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.
 2. A "Tovább" gomb lenyomásával a Vevő elfogadja, hogy a Voxinfo Kft. meghatalmazza a Vevőt a szolgáltatásról szóló számla kinyomtatására, továbbá elfogadja a számlaadás Vevőre vonatkozó feltételeit.
 1. Az adatok jóváhagyása vagy esetleges módosítása (JAVÍTÁS). Befejezés ismét a TOVÁBB gomb lenyomásával.
 2. A bankkártyán olvasható adatok megadása a SimplePay, vagy Barion fizetési oldalán:
 1. Bankkártya-szám (bankkártya elején található 16 számjegyq egyedi sorszám).
 2. Bankkártya érvényességi ideje (lejárati dátum: hónap/év, két számjegyen tárolva).
 3. Érvényesítési kód (CVC2 - a bankkártya hátoldalán az aláíráscsík jobb oldalán található 16-jegyq kártyaszám utáni három számjegy).
 4. UCAF-kód (ha van ilyen, a kártyakibocsátó banktól kapott egyedi kód.)
 1. A fizetési tranzakció után (a FIZETÉS gomb lenyomása után) a Megrendelő visszakerül a Cégtaláló lapjára, ahol letöltheti a cégdokumentumot (illetve a Megegyezés űrlap kitöltésével megrendelheti a Közhiteles cégkivonatot), valamint automatikusan e-mailben elküldi a megrendelt dokumentumot.

9.2. Online utalás

 1. A fizetési mód kiválasztása: Online átutalás.
 2. A számlázási adatok megadása a megjelenő lapon, a számlaadás érdekében.
 3. Elfogadom a számlaadás feltételeit
  A szolgáltatásról szóló számlát, a fizetést követően a Megrendelőnek egy gomblenyomással meg kell jelenítenie, és ki kell nyomtatnia a böngészőjéből. Az így készült számla eredeti, a Vevő példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.
  A számlanyomtatási elérhetőségét (nem a számlát!) e-mailben is megkapja, így amennyiben fizetés után nincs lehetősége a számla kinyomtatására, azt később is elvégezheti. Utólagos nyomtatást a vásárlástól számított 7 napon belül teheti meg!
 4. A "Tovább" gomb lenyomásával a Vevő elfogadja, hogy a Voxinfo Kft. meghatalmazza a Vevőt a szolgáltatásról szóló számla kinyomtatására, továbbá elfogadja a számlaadás Vevőre vonatkozó feltételeit.
 5. Az adatok jóváhagyása vagy esetleges módosítása (Javítás). Befejezés ismét a TOVÁBB gomb lenyomásával.
 6. A saját számlavezetési bank kiválasztása (kiválaszt gombra való kattintás)
 7. Ugrás a választott bank oldalára a bejelentkezéshez:
 1. A megszokott saját bejelentkezés (azonosító, jelszó, számlaszám).
 2. Az átutalás során a kért adatokat (összeg, kedvezményezett, számlaszám, közlemény) meg kell adni.
 3. Ezután a TOVÁBB gombra kattintva a fizetési tranzakció végrehajtása megkezdődik.
 4. Az átutalás végrehajtása után befejezés a FIZETTEM gomb lenyomásával.
 1. Ezt követően a fizetés ellenőrzése következik.
 2. A Megrendelő visszakerül a Cégtaláló lapjára, ahol letöltheti a cégdokumentumot (illetve a Megegyezés űrlap kitöltésével megrendelheti a Közhiteles cégkivonatot), valamint automatikusan e-mailben elküldi a megrendelt dokumentumot.

 

 

 10. Számlázás

10.1. Online vásárlás

 1. Interneten történő bankkártyás fizetésnél abban az esetben állítunk ki áfás számlát, ha a Megrendelő a "Kér áfás számlát?" kérdésnél az Igen karikát bejelöli. Amennyiben a Megrendelő nem kér számlát, azt a későbbiekben nem áll módunkban pótolni.
 2. Átutalásos fizetés esetén minden esetben áfás számlát állítunk ki, ha a Megrendelő a megrendelés során bejelöli a "kérek számlát" jelölő kört.

11. Elállás

11.1. Vásárlástól történő elállás

  Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási/felmondási jog Fogyasztót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében sem élhetünk elállási jogunkkal, ha a tizennégy napos elállási határidő lejárta előtt az eladó a teljesítést a kifejezett beleegyezésünkkel, hozzájárulásunkkal megkezdte. A digitalis dokumentum egy olyan szolgáltatás, amelyet kizárólag , a megrendelés idejében gyártott le a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatának adatbázisából a céginformációs szolgálat rendszere. Ez egy erre az időpontra készült egyedi dokumentum, melynek a letöltésekor/hozzájutásakor a szolgáltatás is teljesült.